Fahami Muamalat Seharian Anda

 • Memahami perbezaan konsep sistem kewangan dan perbankan konvensional dengan sistem kewangan dan perbankan Islam.
 • Mengetahui jawapan terhadap pelbagai masalah hukum, termasuk cara mengira kadar yang haram dari wang KWSP.
 • Merungkai aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran yang sederhana dan mudah difahami.
Beli Sekarang
FAMSA scaled
FAMSA scaled

Kamus Istilah Fiqh Muamalat

 • Memahami perbezaan konsep sistem kewangan dan perbankan konvensional dengan sistem kewangan dan perbankan Islam.
 • Mengetahui jawapan terhadap pelbagai masalah hukum, termasuk cara mengira kadar yang haram dari wang KWSP.
 • Merungkai aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran yang sederhana dan mudah difahami.
Beli Sekarang

Gambaran Fiqh Muamalat

 • Memahami perbezaan konsep sistem kewangan dan perbankan konvensional dengan sistem kewangan dan perbankan Islam.
 • Mengetahui jawapan terhadap pelbagai masalah hukum, termasuk cara mengira kadar yang haram dari wang KWSP.
 • Merungkai aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran yang sederhana dan mudah difahami.
Beli Sekarang
FAMSA scaled
FAMSA scaled

Mimpi Aisyah

 • Memahami perbezaan konsep sistem kewangan dan perbankan konvensional dengan sistem kewangan dan perbankan Islam.
 • Mengetahui jawapan terhadap pelbagai masalah hukum, termasuk cara mengira kadar yang haram dari wang KWSP.
 • Merungkai aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran yang sederhana dan mudah difahami.
Beli Sekarang

Qaul Taam

 • Memahami perbezaan konsep sistem kewangan dan perbankan konvensional dengan sistem kewangan dan perbankan Islam.
 • Mengetahui jawapan terhadap pelbagai masalah hukum, termasuk cara mengira kadar yang haram dari wang KWSP.
 • Merungkai aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran yang sederhana dan mudah difahami.
Beli Sekarang
FAMSA scaled

Inspired By Excellence & Innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.