Berita

Doa saat Mendapat Pekerja Rumah Tangga Baru

Al-Musthofa Publication Doa saat Mendapat Pekerja Rumah Tangga Baru

Sebagian masyarakat (kelas menengah ke atas) menggunakan jasa pekerja rumah tangga (PRT) baik laki-laki maupun perempuan. Tidak mudah mencari jasa PRT karena hal ini berkaitan dengan integritas dan segala macamnya selain kemampuan dasarnya.

Sayyid Muhammad Az-Zabidi dalam Kitab Ithafus Sadatil Muttaqin (Syarah Ihya Ulumiddin) mengatakan, Imam Al-Ghazali mengutip doa yang dianjurkan untuk dibaca saat kita menemukan pelayan yang dapat membantu pekerjaan rumah kita.

Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin Syu’aib. Riwayat tersebut telah diverifikasi oleh Al-Iraqi. (Az-Zabidi, Ithaf, [Beirut, Muassasatut Tarikh Al-Arabi: 1994 M/1414 H], juz V, halaman 113).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ

Allâhumma innî as’aluka khairahû wa khaira mâ jubila alaih. Wa a‘ûdzubika min syarrihî wa syarri mâ jubila alaih.

Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu aku memohon kebaikannya (PRT ini) dan kebaikan sifat yang diciptakan padanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya (PRT ini) dan keburukan sifat yang diciptakan padanya.”

Kita berharap agar PRT baru tersebut dapat bekerja secara profesional dan memiliki integritas sesuai harapan sehingga tidak mendatangkan mudharat bagi kita dan bagi dirinya. (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, [Beirut, Darul Fikr: 2018 M/1439-1440 H], juz I, halaman 412). Wallahu a’lam. (Alhafiz Kurniawan)

Al-Musthofa Publication Doa saat Mendapat Pekerja Rumah Tangga Baru

Source link